ثبت شکایات مردمی

نام شما (الزامی)

ایمیل شما

موضوع شکایت / گزارش

مشخصات راننده / آژانس / گزارش

محل وقوع

شماره تماس شما(الزامی)

گزارش کامل

 

 

آدرس ما :
عجب شیر
تلفن تماس :۲ – ۳۷۶۳۳۴۰۱
سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۱۴۱۴۱۸