اگهی مرحله دوم واگذاری تبلیغات پل های عابر پیاده ومسیر کمربندی در مقابل نصب تلویزیون شهری

سازمان حمل و نقل همگانی عجب شیر در نظر دارد برابر مصوبه هیئت مدیره سازمان به شماره ۲/۹۵ – ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ بیلبوردهای تبلیغاتی در حاشیه کمربندی عجب شیر و نیز پلهای عابر پیاده موجود در بزرگ راه ولایت وجلوی دانشگاه آزاد اسلامی را از طریق آگهی به بخش خصوصی، در قبال تهیه و نصب و راه اندازی تلویزیون شهری به ابعاد ۲*۳ را واگذار نمایند.

مدت قبول پیشنهادات از مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ لغایت ۱۳۹۵/۰۵/۱۲می باشد.

علاقمندان می توانند به سازمان حمل و نقل واقع در خیابان سعدی – ساختمان سابق دانشگاه آزاد -روبروی اداره ثبت و احوال، جهت دریافت اسناد مربوطه و اطلاع از جزئیات آگهی مراجعه بنمایند.

شماره تماس  :  ۲- ۰۴۱۳۷۶۳۳۴۰۱

سازمان حمل و نقل همگانی شهرستان عجب شیر

آدرس ما :
عجب شیر
تلفن تماس :۲ – ۳۷۶۳۳۴۰۱
سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۱۴۱۴۱۸