کرایه جدید تاکسی های شهری

شهروندان گرامی: نرخ کرایه تاکسیهای شهری با پیشنهاد شورای محترم شهر وبا تصویب کمیته محترم سوخت شهرستان تا آخر سال ۱۳۹۴ به حضور تقدیم میگردد.

آدرس ما :
عجب شیر
تلفن تماس :۲ – ۳۷۶۳۳۴۰۱
سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۱۴۱۴۱۸